Lượt truy cập: 14266143
Người online: 65

Họ và tên: Vũ Hải Hà

Tên thường gọi: Vũ Hải Hà

Ngày sinh: 1/3/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hải Anh, huyện Hải Hậu , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân Ngôn ngữ học, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - EP

Nơi làm việc: Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Ngày vào đảng: 1/4/1995

Đoàn ĐBQH: Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không