Lượt truy cập: 14098301
Người online: 65

Họ và tên: Võ Văn Thưởng

Tên thường gọi: Võ Văn Thưởng

Ngày sinh: 13/12/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Phước, huyện Măng Thít , Vĩnh Long

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học Mác - Lênin

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Nơi làm việc: Ban Tuyên giáo Trung ương

Ngày vào đảng: 18/11/1993

Đoàn ĐBQH: Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Thành phố Hồ Chí Minh khóa VI, nhiệm kỳ 1999 - 2004