Lượt truy cập: 12705258
Người online: 126

Họ và tên: Hồ Văn Năm

Tên thường gọi: Hồ Văn Năm

Ngày sinh: 1/7/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa , Đồng Nai

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Hành chính công, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai

Ngày vào đảng: 3/2/1987

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không