Lượt truy cập: 12640416
Người online: 225

Họ và tên: Phạm Thị Hải

Tên thường gọi: Phạm Thị Hải

Ngày sinh: 12/12/1959

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Phước, huyện Long Thành , Đồng Nai

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Đại học Ngữ văn

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

Ngày vào đảng: 27/11/1986

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không