Lượt truy cập: 12655164
Người online: 139

Họ và tên: Đỗ Thị Thu Hằng

Tên thường gọi: Đỗ Thị Thu Hằng

Ngày sinh: 7/6/1971

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Liêm Chung, huyện Thanh Liêm , Hà Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty phát triển khu công nghiệp(Tổng công ty Sonadezi), Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Tổng công ty phát triển khu công nghiệp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Sonadezi)

Ngày vào đảng: 20/4/1995

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không