Lượt truy cập: 12629197
Người online: 112

Họ và tên: Nguyễn Văn Khánh

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Khánh

Ngày sinh: 14/10/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa , Đồng Nai

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Nơi làm việc: Công an tỉnh Đồng Nai

Ngày vào đảng: 7/8/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không