Lượt truy cập: 12629139
Người online: 117

Họ và tên: Bùi Xuân Thống

Tên thường gọi: Bùi Xuân Thống

Ngày sinh: 17/4/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên , Bình Dương

Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Hành chính công; Kỹ sư CNTT; Cử nhân Quản trị kinh doanh, Trung cấp thanh vận

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Đồng Nai

Nơi làm việc: Tỉnh đoàn Đồng Nai

Ngày vào đảng: 3/1/2000

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016