Lượt truy cập: 12629124
Người online: 139

Họ và tên: Trương Văn Vở

Tên thường gọi: Trương Văn Vở

Ngày sinh: 12/10/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên , Bình Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai

Ngày vào đảng: 7/10/1985

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII (2004-2011)