Lượt truy cập: 12652074
Người online: 81

Họ và tên: Đặng Ngọc Tùng

Tên thường gọi: Đặng Ngọc Tùng

Ngày sinh: 28/8/1952

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phó Chủ tịch liên hiệp công đoàn thế giới, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ngày vào đảng: 9/5/1981

Đại biểu Quốc hội khoá: X,XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không