Lượt truy cập: 12705327
Người online: 126

Họ và tên: Nguyễn Công Hồng

Tên thường gọi: Nguyễn Công Hồng

Ngày sinh: 15/8/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phù Việt, huyện Thạch Hà , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành Luật thương mại và Công ty

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Tp.Hà Nội

Ngày vào đảng: 26/12/1990

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không