Lượt truy cập: 12646685
Người online: 127

Họ và tên: Vũ Hải Hà

Tên thường gọi: Vũ Hải Hà

Ngày sinh: 1/3/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hải Anh, huyện Hải Hậu , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý chính sách công, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Thường trực Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội - 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 1/4/1995

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không