Lượt truy cập: 12626061
Người online: 201

Họ và tên: Dương Trung Quốc

Tên thường gọi: Dương Trung Quốc

Ngày sinh: 2/6/1947

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Lương

Quê quán: Xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm , Bến Tre

Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu lịch sử

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Sử học Việt Nam; Tổng biên tập Tạp chí Xưa và Nay, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Đoàn chủ tịch liên hiệp các Hội KHKTVN, Ủy viên Đoàn chủ tịch liên hiệp các Hội Hòa bình và Hữu nghị Việt Nam

Nơi làm việc: Hội Sử học Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không