Lượt truy cập: 14635421
Người online: 253

Họ và tên: Hồ Văn Năm

Tên thường gọi: Hồ Văn Năm

Ngày sinh: 1/7/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa , Đồng Nai

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý nhà nước

Ngày vào đảng: 3/2/1987

Đoàn ĐBQH: Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Ngày 18/9/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 773/NQ-UBTVQH14 về việc cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XIV đối với ông Hồ Văn Năm do đã bị thi hành kỷ luật về Đảng và có đơn xin thôi làm nhiệm vụ ĐB vì lý do sức khỏe