Lượt truy cập: 13810213
Người online: 154

Họ và tên: Đỗ Thị Thu Hằng

Tên thường gọi: Đỗ Thị Thu Hằng

Ngày sinh: 7/6/1971

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Liêm Chung, huyện Thanh Liêm , Hà Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty phát triển KCN Sonadezi Đồng Nai, Ủy viên Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường

Nơi làm việc: Tổng công ty Sonadezi

Ngày vào đảng: 20/4/1995

Đoàn ĐBQH: Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không