Lượt truy cập: 14266767
Người online: 79

Họ và tên: Huỳnh Thanh Liêm

Tên thường gọi: Huỳnh Thanh Liêm

Ngày sinh: 16/3/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Long Bình, Quận 9 , TP Hồ Chí Minh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai

Ngày vào đảng: 28/2/1992

Đoàn ĐBQH: Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không