Lượt truy cập: 14086196
Người online: 133

Họ và tên: Nguyễn Thị Như Ý

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Như Ý

Ngày sinh: 2/11/1973

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương , Lâm Đồng

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai

Ngày vào đảng: 18/9/2003

Đoàn ĐBQH: Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không