Lượt truy cập: 14628816
Người online: 105

Họ và tên: Bùi Xuân Thống

Tên thường gọi: Bùi Xuân Thống

Ngày sinh: 17/4/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên , Bình Dương

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Kỹ sư Công nghệ thông tin, Cử nhân Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai

Ngày vào đảng: 3/1/2000

Đoàn ĐBQH: Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016