Lượt truy cập: 14477731
Người online: 114

Họ và tên: Phan Thị Mỹ Thanh

Tên thường gọi: Phan Thị Mỹ Thanh

Ngày sinh: 14/5/1965

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Bình, huyện Thuận An , Bình Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): UBTVQH có NQ số 501/NQ-UBTVQH14 ngày 14/5/2018 cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH k14 và thôi giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai từ ngày 14/5/2018 vì lý do sức khỏe và bị thi hành kỷ luật Cách chức mọi chức vụ trong Đảng

Ngày vào đảng: 10/5/1992

Đoàn ĐBQH: Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không