Lượt truy cập: 14266159
Người online: 57

Họ và tên: Y Khút Niê

Tên thường gọi: Ama Sa Ly

Ngày sinh: 5/7/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Ê-đê

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ , Đắk Lắk

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Ngày vào đảng: 7/2/1991

Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không