Lượt truy cập: 14550434
Người online: 182

Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Xuân

Ngày sinh: 25/10/1967

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ An ninh nhân dân chuyên ngành An ninh điều tra

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Ngày vào đảng: 18/10/1990

Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không