Lượt truy cập: 13167398
Người online: 100

Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Xuân

Ngày sinh: 25/10/1967

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ An ninh nhân dân chuyên ngành An ninh điều tra

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Công an tỉnh Đắk Lắk

Ngày vào đảng: 18/10/1990

Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không