Lượt truy cập: 14263209
Người online: 49

Họ và tên: Lê Thị Thanh Xuân

Tên thường gọi: Lê Thị Thanh Xuân

Ngày sinh: 15/12/1977

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Mnông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đầm Ròng, huyện Lạc Dương , Lâm Đồng

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Văn hóa dân gian

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Giáo dục và đào tạo

Ngày vào đảng: 3/8/2007

Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không