Lượt truy cập: 14266173
Người online: 61

Họ và tên: Nguyễn Duy Hữu

Tên thường gọi: Nguyễn Duy Hữu

Ngày sinh: 1/4/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đông Xá, huyện Đông Hưng , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Thẩm phán cao cấp, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk; Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Ngày vào đảng: 24/12/1987

Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Huyện Krông Nô khóa 1, 2