Lượt truy cập: 14266111
Người online: 65

Họ và tên: Bùi Văn Cường

Tên thường gọi: Bùi Văn Cường

Ngày sinh: 18/6/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thăng Long, huyện Kinh Môn , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ an toàn hàng hải, Cử nhân Anh văn

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Đắk Lắk

Ngày vào đảng: 14/6/1992

Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không