Lượt truy cập: 14266109
Người online: 64

Họ và tên: Đặng Xuân Phương

Tên thường gọi: Đặng Xuân Phương

Ngày sinh: 25/11/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường , Nam Định

Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ, Tiến sĩ Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Brunây, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Marốc

Nơi làm việc: Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội

Ngày vào đảng: 1/9/2003

Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: NQ bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu từ 01/11/2018.