Lượt truy cập: 14635396
Người online: 283

Họ và tên: Lưu Văn Đức

Tên thường gọi: Lưu Văn Đức

Ngày sinh: 18/2/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Chăm

Quê quán: Thôn Như Bình, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước , Ninh Thuận

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Áchentina

Nơi làm việc: Hội đồng Dân tộc

Ngày vào đảng: 7/1/1999

Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không