Lượt truy cập: 12705226
Người online: 93

Họ và tên: H`Yim Kđoh

Tên thường gọi: H`Yim Kđoh

Ngày sinh: 1/1/1973

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Ê-đê

Tôn giáo: Không

Quê quán: Buôn Krõng Prõng A, xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột , Đắk Lắk

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Cử nhân Anh văn

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk

Nơi làm việc: Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Ngày vào đảng: 18/6/2004

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không