Lượt truy cập: 12639389
Người online: 108

Họ và tên: Phạm Minh Tấn

Tên thường gọi: Phạm Minh Tấn

Ngày sinh: 9/5/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy

Ngày vào đảng: 13/9/1989

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không