Lượt truy cập: 12652791
Người online: 247

Họ và tên: Trần Đình Sơn

Tên thường gọi: Trần Đình Sơn

Ngày sinh: 14/2/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đông Cương, huyện Đông Sơn , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Bí thư ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắc Lắk, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Viện KSND tỉnh Đắk Lắk

Ngày vào đảng: 9/10/1984

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không