Lượt truy cập: 12620896
Người online: 88

Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Huệ

Ngày sinh: 21/6/1967

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ , TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Viết Hiền, Ủy viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Du lịch cộng đồng KoTam, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Doanh nghiệp tư nhân Viết Hiền; Công ty cổ phần Du lịch cộng đồng KoTam

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không