Lượt truy cập: 12646058
Người online: 132

Họ và tên: Cao Đức Phát

Tên thường gọi: Cao Đức Phát

Ngày sinh: 25/5/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Khang, huyện Ý Yên , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nơi làm việc: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 2 Ngọc Hà, Hà Nội

Ngày vào đảng: 13/5/1987

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không