Lượt truy cập: 12646928
Người online: 92

Họ và tên: Linh mục Trần Mạnh Cường

Tên thường gọi: Linh mục Trần Mạnh Cường

Ngày sinh: 25/10/1942

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Công giáo

Quê quán: Xã Đức Ninh, huyện Đức Thọ , Hà Tĩnh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Triết Đông phương, Thần học Công giáo

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk, Linh mục quản xứ Giáo xứ Đoàn Kết, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Nhà thờ Đoàn Kết, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không