Lượt truy cập: 14107105
Người online: 148

Họ và tên: Trương Quang Nghĩa

Tên thường gọi: Trương Quang Nghĩa

Ngày sinh: 19/8/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cẩm Kim, thành phố Hội An , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng

Ngày vào đảng: 4/2/1983

Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Ngày 7/10/2017: Bộ Chính trị quyết định phân công đồng chí Trương Quang Nghĩa làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay đ/c Nguyễn Xuân Anh bị kỷ luật. Ngày 25/10/2017, UBTVQH đã có Nghị quyết 438/NQ-UBTVQH14 chuyển sinh hoạt cho đồng chí Trương Quang Nghĩa từ đoàn Sơn La đến đoàn Đà nẵng