Lượt truy cập: 14473321
Người online: 254

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Thúy

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Kim Thúy

Ngày sinh: 11/9/1967

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Quý, huyện Thăng Bình , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bêlarút

Nơi làm việc: Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Ngày vào đảng: 27/2/1998

Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không