Lượt truy cập: 14106946
Người online: 38

Họ và tên: Đinh Thế Huynh

Tên thường gọi: Đinh Thế Huynh

Ngày sinh: 15/5/1953

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Tổng hợp quốc gia Mátx-cơ-va, Tiến sĩ

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Bộ Chính trị

Nơi làm việc: Văn phòng Trung ương Đảng

Ngày vào đảng: 8/8/1974

Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không