Lượt truy cập: 12652820
Người online: 248

Họ và tên: Nguyễn Bá Thanh

Tên thường gọi: Nguyễn Bá Thanh

Ngày sinh: 8/4/1953

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang , TP Đà Nẵng

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ quản lý kinh tế nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Trưởng ban Nội chính Trung ương; Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng; Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Nội chính Trung ương

Ngày vào đảng: 13/2/1980

Đại biểu Quốc hội khoá: IX,XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND cấp tỉnh khóa V, VI, VII