Lượt truy cập: 12617731
Người online: 87

Họ và tên: Huỳnh Nghĩa

Tên thường gọi: Huỳnh Nghĩa

Ngày sinh: 15/6/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Định, huyện Thăng Bình , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban thường vụ thành ủy; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách TP. Đà Nẵng khóa XIII ; Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Ngày vào đảng: 27/12/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: IX,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND cấp tỉnh khóa VII, VIII