Lượt truy cập: 12620701
Người online: 145

Họ và tên: Thân Đức Nam

Tên thường gọi: Thân Đức Nam

Ngày sinh: 5/1/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Điện An, huyện Điện Bàn , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Quốc hội, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 3/2/2002

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không