Lượt truy cập: 14615003
Người online: 237

Họ và tên: Ngô Thị Kim Yến

Tên thường gọi: Ngô Thị Kim Yến

Ngày sinh: 19/9/1969

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang , TP Đà Nẵng

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế y tế, Bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành Quản lý y tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Ngày vào đảng: 25/10/2001

Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016