Lượt truy cập: 14476850
Người online: 121

Họ và tên: Võ Thị Như Hoa

Tên thường gọi: Võ Thị Như Hoa

Ngày sinh: 30/8/1967

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân tiếng Anh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng, Phó chủ nhiệm Hội đồng Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng

Ngày vào đảng: 24/4/1999

Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không