Lượt truy cập: 14862204
Người online: 104

Họ và tên: Nguyễn Bá Sơn

Tên thường gọi: Nguyễn Bá Sơn

Ngày sinh: 20/4/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang , TP Đà Nẵng

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng

Ngày vào đảng: 22/9/1994

Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không