Lượt truy cập: 14086191
Người online: 130

Họ và tên: Nguyễn Bá Sơn

Tên thường gọi: Nguyễn Bá Sơn

Ngày sinh: 20/4/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang , TP Đà Nẵng

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng

Ngày vào đảng: 22/9/1994

Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không