Lượt truy cập: 14266063
Người online: 53

Họ và tên: Lại Xuân Môn

Tên thường gọi: Lại Xuân Môn

Ngày sinh: 29/11/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nam Vân, thành phố Nam Định , Nam Định

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Cao Bằng

Ngày vào đảng: 18/1/1984

Đoàn ĐBQH: Cao Bằng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Huyện Nam Ninh, tỉnh Hà Nam Ninh, nhiệm kỳ 1992-1997

Phụ chú: Công văn số 5614-CV/VPTW ngày 22/12/2017 về nhân sự (mật). Bộ Chính trị có Quyết định số 641 ngày 22/12/2017