Lượt truy cập: 14862279
Người online: 87

Họ và tên: Hà Ngọc Chiến

Tên thường gọi: Hà Ngọc Chiến

Ngày sinh: 11/12/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cao Chương, huyện Trà Lĩnh , Cao Bằng

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ

Nơi làm việc: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Ngày vào đảng: 27/5/1980

Đoàn ĐBQH: Cao Bằng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016