Lượt truy cập: 12620692
Người online: 141

Họ và tên: Hoàng Văn Thượng

Tên thường gọi: Hoàng Văn Thượng

Ngày sinh: 24/7/1948

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh , Cao Bằng

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cao cấp Chính trị - Quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Đảng đoàn, Bí thư chi bộ Hội cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng, Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh VN, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh VN tỉnh Cao Bằng, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội Cựu chiến binh VN tỉnh Cao Bằng

Ngày vào đảng: 22/5/1969

Đại biểu Quốc hội khoá: VIII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không