Lượt truy cập: 12705282
Người online: 125

Họ và tên: La Ngọc Thoáng

Tên thường gọi: La Ngọc Thoáng

Ngày sinh: 23/6/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lang Môn, huyện Nguyên Bình , Cao Bằng

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Kế hoạch

Nghề nghiệp, chức vụ : Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Cao Bằng, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng

Ngày vào đảng: 4/9/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh 2004-2011; 2011-2016