Lượt truy cập: 12652100
Người online: 90

Họ và tên: Đinh Thị Mai Lan

Tên thường gọi: Đinh Thị Mai Lan

Ngày sinh: 22/2/1979

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đức Long, huyện Thạch An , Cao Bằng

Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng, đường Hoàng Như, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không