Lượt truy cập: 12703357
Người online: 164

Họ và tên: Hà Ngọc Chiến

Tên thường gọi: Hà Ngọc Chiến

Ngày sinh: 11/12/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cao Chương, huyện Trà Lĩnh , Cao Bằng

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Cao Bằng

Nơi làm việc: Hội đồng dân tộc của Quốc hội

Ngày vào đảng: 27/5/1980

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011; 2011-2016