Lượt truy cập: 12652826
Người online: 243

Họ và tên: Phùng Văn Hùng

Tên thường gọi: Phùng Văn Hùng

Ngày sinh: 6/4/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thái Sơn, huyện An Lão , TP Hải Phòng

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Chế tạo máy, Cử nhân Luật, Cử nhân Anh văn

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Tp.Hà Nội

Ngày vào đảng: 8/9/1989

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không