Lượt truy cập: 14862255
Người online: 83

Họ và tên: Đỗ Quang Thành

Tên thường gọi: Đỗ Quang Thành

Ngày sinh: 19/10/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thái Hòa, huyện Thái Thụy , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cao cấp Quân sự, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thiếu tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Xinggapo

Nơi làm việc: Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội

Ngày vào đảng: 20/3/1986

Đoàn ĐBQH: Cao Bằng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011-2016

Phụ chú: Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng I.